معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

معارفه معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

دکتر ذوالعدل: معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت شهید طالبی دانشگاه

سرهنگ نصیریان : رئیس بسیج ادارات استان

افتتاح توسط سرهنگ نصیریان : رئیس بسیج ادارات استان

هفته سلامت 89

نشست هیئت رئیسه دانشگاه با مدیر کل صداوسیمای استان

جشن همایش هفته سلامت 1389

جشن همایش هفته سلامت 1389

سخنرانی دکتر نبوی زاده قبل از خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج 1389

تجلیل از حامیان سلامت

سخنرانی دکتر نبوی زاده قبل از خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج 1389

زنگ سلامت : توسط مهندس نوذری استاندار

بازدید رئیس دانشگاه از نمایشگاه هفته سلامت

همایش کشوری قران پژوهی

حاج آقا حدائق : سخنران کلیدی

همایش کشوری قران پژوهی

همایش کشوری قران پژوهی

همایش کشوری قران پژوهی

همایش کشوری قران پژوهی

همایش کشوری قران پژوهی

دکتر نبوی زاده : رئیس دانشگاه

دکتر ذوالعدل : دبیر علمی همایش

مهندس نوذری : استاندار

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

همایش کشوری سبک زندگی و سلامت

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن 20سالگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 89

جشن روز پزشک

جشن روز پزشک

جشن روز پزشک

جشن روز پزشک

جشن روز پزشک 89

جشن روز پزشک 89

جشن روز پزشک 89

جشن روز پزشک 89

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز رادیولوژی 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

روز جهانی غذا سال 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

طرح ضیافت اندیشه 1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389

روز دانشجو1389